Arbeid i Norge
    no se lt

Sparkling av innvendige vegger ved hjelp av gipsblandinger

MP-75 MP-75L MP-75 DIAMANT MP-75 DIAMANT MP-75 DIAMANT
MP-75 MP-75L MP-75 Diamant Multi-Finish M MP-75 F
"Sparkling med MP-75 gipsmiks"

Sparklingsarbeidene utføres ved å benytte det nye tyske PFT-G5 utstyret. Arbeidslaget består av 3-4 høyt kvalifiserte personer. Et lag kan sparkle omtrent 50-60 kvadratmeter på en dag.

Gevinster og fordeler:

  1. Resultatet blir en perfekt glatt overflate ved bruk av "Knauf" tørrgipsblandingene;
  2. Etter sparkling er veggene klare for montering av tapet;
  3. Vår sparkelmetode er betydelig raskere, mer effektiv og renere enn våt kalksement sparkling;
  4. Tørketiden for vegger sparklet med "Knauf" tørrgipsblanding er 50 % kortere sammenlignet med vår kalksement metoden;
En enkelt høykvalitetssparkling av veggene er tilstrekkelig for å male de sparklede veggene.

Vennligst merk at for å forberede en vegg for maling med en Knauf blanding, er det nok å sparkle kun en gang, sammenlignet med 3-4 ganger når en benytter våt-metoden.

Sparklingsprosessen

Sparklingsarbeidene utføres ved å benytte det tyske PFT-G5 utstyret. Vennligst merk at utstyret ikke tar stor plass.

Før sparkling av veggene og takene grunnes overflatene. STUCK-PRIEMER grunningen benyttes for alle overflater.
Betongoverflater grunnes med Knauf Betokontakt. Knauf Betokontakt er en grunning for å forsegle ikke-absorberende overflater, f.eks. for å behandle betongoverflater før de skal dekkes med gipssparkel. For innendørs bruk.
Forbruk av materiell:
Omtrent 250-300 ml/m2 avhengig av absorbasjonsevnen til underlaget.For å opprettholde høy kvalitet på sparklingen, jevnes veggene ut med "sparklingsprofilen".

Sparkelhjørner i metall monteres på alle utvendige hjørner.
Vi prøver å benytte den aller beste teknologien som er tilgjengelig. Vi benytter tyske gummibånd når vi sparkler vindus- og døråpninger.
Fordeler:

  1. Sparkelen har ikke kontakt med vinduet eller døren;
  2. Åpningene er perfekt glatte; og, ikke minst,
  3. det vil aldri oppstå mikroskopiske sprekker ved vinduer og dører.


Etter at sparklings- og malingsarbeidene er fullført, rives en del av båndet av.


Sparkelen sprayes på overflatene ved hjelp av "PFT-G5" maskinen.

Etter at veggene er sprayet, blir de jevnet ut ved hjelp av en sparkel.


Etter å ha jevnet ut overflatene og sparkelen som kommer som resultat av utjevningsprosessen er hatt på veggen, benyttes svamper for å gjøre overflaten perfekt glatt.

 

 

 

 

 

 

Sammenligning av tekniske spesifikasjoner

 

 Materiell
MP-75 (sparkel)
MP-75L (sparkel)
MP-75 Diamant (sparkel)
KZ Maschinenputz (kalkmørtel)
Vanlig litauisk kalksement sparkel
Bøyefasthet under spenning
>1,0N/mm2
>1,0N/mm2
>2,5N/mm2
>1,7N/mm2
>1,5N/mm2
Trykkstyrke
>2,5N/mm2
>2,0N/mm2
>6N/mm2
>3,0N/mm2
>3,0N/mm2
Vanndampdiffusjon motstandsfaktor
8
5
8
16
20
Termisk ledningsevne
0,35W/mk
0,26W/mk
0,47W/mk
0,45W/mk
0,9W/mk
Forbruk av materiell for 1 m2 når sparkelens tykkelse er 1 cm
10,5 kg
8 kg.
12 kg.
15 kg.
16 kg.

Nyttige tips

Om vinteren er mengden vann som fordamper i innendørs luft høyere enn utendørs. Som følge av forskjellig trykk, vil varmere vanndamp søke å forflytte seg fra inne til ute. Dette kalles vanndampdiffusjon, eller i dagligtale, "sparkelpusting". Avhengig av den anvendte sparkelblandingen, vil vanndampdiffusjonen møte en viss motstand (μ). Jo høyere vanndampdiffusjonens motstandsfaktor er, jo saktere vil vanndampdiffusjonen gjennom materialet gå.

Termisk konduktivitet er materialets evne til å lede varme, f.eks. materialets termiske isolasjon. Denne egenskapen beskrives ved en termisk konduktivitetskoeffisient λ (uttrykt i W/mK). Jo lavere λ-verdien er, desto bedre er materialets isolerende egenskaper. Det må bemerkes at MP-75 gipssparkelen har utmerkede termiske konduktivitetsegenskaper (0,35 W/mK). Derfor, jo mindre λ-koeffisient, desto mindre varmetap.

© Meistrelis 2007-2012. Alle rettigheter forbeholdt.